“สถิติหวย 16 กุมภา” หวยเลื่อนออก 25 ปี แค่ 1 งวด เน้น ๆ ด่วนเลขเด็ดงวดนี้17/2/65

“สถิติหวย 16 กุมภา” หวยเลื่อนออก เลขเด็ดงวดนี้17/2/65

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 424603

เลขท้าย 2 ตัว 39

เลขหน้า 3 ตัว 861 , 318

เลขท้าย 3 ตัว 057 , 817

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 781403

เลขท้าย 2 ตัว 94

เลขหน้า 3 ตัว 515 , 952

เลขท้าย 3 ตัว 030 , 918

“งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 074824

เลขท้าย 2 ตัว 56

เลขหน้า 3 ตัว 881 , 910

เลขท้าย 3 ตัว 612 , 879

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 309915

เลขท้าย 2 ตัว 39

เลขหน้า 3 ตัว 007 , 388

เลขท้าย 3 ตัว 230 , 748

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 229116

เลขท้าย 2 ตัว 14

เลขหน้า 3 ตัว 128 , 464

เลขท้าย 3 ตัว 375 , 953

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 356364

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 699 , 312

เลขท้าย 3 ตัว 309 , 535

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 001864

เลขท้าย 2 ตัว 90

เลขท้าย 3 ตัว 843 , 103 , 825 , 392

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 384245

เลขท้าย 2 ตัว 01

เลขท้าย 3 ตัว 397 , 530 , 074 , 521

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 368257

เลขท้าย 2 ตัว 09

เลขท้าย 3 ตัว 657 , 708 , 109 , 386

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 648684

เลขท้าย 2 ตัว 18

เลขท้าย 3 ตัว 906 , 214 , 111 , 420

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 481746

เลขท้าย 2 ตัว 27

เลขท้าย 3 ตัว 384 , 388 , 510 , 535

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 133707

เลขท้าย 2 ตัว 03

เลขท้าย 3 ตัว 026 , 137 , 362 , 985

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 038730

เลขท้าย 2 ตัว 93

เลขท้าย 3 ตัว 115 , 434 , 939 , 961

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 137054

เลขท้าย 2 ตัว 80

เลขท้าย 3 ตัว 344 , 512 , 630 , 892

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 277859

เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขท้าย 3 ตัว 384 , 607 , 625 , 979

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 317009

เลขท้าย 2 ตัว 66

เลขท้าย 3 ตัว 135 , 240 , 280 , 784

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 816422

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขท้าย 3 ตัว 065 , 086 , 192 , 356

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 698002

เลขท้าย 2 ตัว 00

เลขท้าย 3 ตัว 072 , 309 , 798 , 877

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 330853

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขท้าย 3 ตัว 088 , 167 , 769 , 820

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 621267

เลขท้าย 2 ตัว 47

เลขท้าย 3 ตัว 155 , 275 , 305 , 673

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 729816

เลขท้าย 2 ตัว 91

เลขท้าย 3 ตัว 181 , 618 , 631 , 916

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 307213

เลขท้าย 2 ตัว 41

เลขท้าย 3 ตัว 091 , 404 , 456 , 782

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 612897

เลขท้าย 2 ตัว 69

เลขท้าย 3 ตัว 213 , 234 , 356 , 460

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 499884

เลขท้าย 2 ตัว 94

เลขท้าย 3 ตัว 247 , 315 , 533 , 716

ขณะที่ หวยเลื่อนออก จากเดิมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ในรอบ 25 ปี มีเพียงงวดเดียว และจะเป็นงวดที่ 2 ในรอบ 26 ปี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

งวดประจําวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 455578

เลขท้าย 2 ตัว 61

เลขท้าย 3 ตัว 496 , 805 , 857 , 980

ที่มา today.line.me

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.