ศรัทธายังแน่น! ชาวพุทธไทย-ลาว ร่วมแห่ “พระอุปคุต” นมัสการพระธาตุพนม : เรื่องเด่นทั่วไทย ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่ สาธุได้ไหม

ศรัทธายังแน่น! ชาวพุทธไทย-ลาว ร่วมแห่ “พระอุปคุต” นมัสการพระธาตุพนม : เรื่องเด่นทั่วไทย ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่ สาธุได้ไหม

ศรัทธายังแน่น! ชาวพุทธไทย-ลาว ร่วมแห่ “พระอุปคุต” นมัสการพระธาตุพนม : เรื่องเด่นทั่วไทย ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่ สาธุได้ไหม

ศรัทธายังแน่น! ชาวพุทธไทย-ลาว ร่วมแห่ “พระอุปคุต” นมัสการพระธาตุพนม : เรื่องเด่นทั่วไทย ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่ สาธุได้ไหม

ศรัทธายังแน่น! ชาวพุทธไทย-ลาว ร่วมแห่ “พระอุปคุต” นมัสการพระธาตุพนม : เรื่องเด่นทั่วไทย ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่ สาธุได้ไหม

ศรัทธายังแน่น! ชาวพุทธไทย-ลาว ร่วมแห่ “พระอุปคุต” นมัสการพระธาตุพนม : เรื่องเด่นทั่วไทย ใครสาธุขอให้ถูกรางวัลใหญ่ สาธุได้ไหม
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.