ประชาชนคนไทย ร้องปฏิรูปศาลยุติธรรม

ประชาชนคนไทย ร้องปฏิรูปศาลยุติธรรม เมื่อ 10 มิ.ย. 64 เวลา 1355 กลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) จำนวน 10 คน นำโดย นายนิติธร ล้ำเหลือ เดินทางมาที่ศาลฎีกา ถ.ราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกาเรื่องเรียกร้องให้ปฏิรูปศาลยุติธรรม

เวลา 1400 นายนิติธรฯ อ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ศาลอำนวยการยุติธรรมแก่ประชาชน การปฏิรูปสถาบันตุลาการและกระบวนยุติธรรม

 

เวลา 1405 กลุ่มฯ ยื่นหนังสือผ่านนายธวัชชัย สุรักขกะ เลขานุการศาลฎีกา

ทั้งนี้ใน 11 มิ.ย. 64 เวลา 1500 กลุ่มฯ จะเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เพื่อเรียกร้องให้ออกมาสังเกตุการณ์ชุมนุมและการเคลื่อนไหวทางการเมือง

เวลา 1415 กลุ่มฯ เดินทางกลับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.