ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဇိုအာဘေးကို ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ သံသယရှိသူကို အခင်းဖြစ်နေရာမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုများ။ အသက် ၄၀ ဝန်းကျင် ဂျပန်အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ သူ့နာမည်က Yamagami Tetsuya (山上徹也) ဖြစ်ပါတယ်။ အပ်ဒိတ်- သူသည် ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ ရေတပ်သားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဇိုအာဘေးကို ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ သံသယရှိသူကို အခင်းဖြစ်နေရာမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုများ။

အသက် ၄၀ ဝန်းကျင် ဂျပန်အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ သူ့နာမည်က Yamagami Tetsuya (山上徹也) ဖြစ်ပါတယ်။

အပ်ဒိတ်- သူသည် ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ ရေတပ်သားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဇိုအာဘေးကို ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ သံသယရှိသူကို အခင်းဖြစ်နေရာမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုများ။

အသက် ၄၀ ဝန်းကျင် ဂျပန်အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ သူ့နာမည်က Yamagami Tetsuya (山上徹也) ဖြစ်ပါတယ်။

အပ်ဒိတ်- သူသည် ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ ရေတပ်သားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဇိုအာဘေးကို ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ သံသယရှိသူကို အခင်းဖြစ်နေရာမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုများ။

အသက် ၄၀ ဝန်းကျင် ဂျပန်အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ သူ့နာမည်က Yamagami Tetsuya (山上徹也) ဖြစ်ပါတယ်။

အပ်ဒိတ်- သူသည် ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ ရေတပ်သားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.