ราวสะพานชมวิวหัก นทท.ตกทะเลเกาะล้าน ร่วงกระแทกโขดหิน เจ็บสาหัส 4

ราวสะพานชมวิวหัก นทท.ตกทะเลเกาะล้าน ร่วงกระแทกโขดหิน เจ็บสาหัส 4

ราวสะพานชมวิวหัก นทท.ตกทะเลเกาะล้าน ร่วงกระแทกโขดหิน เจ็บสาหัส 4

ราวสะพานชมวิวหัก นทท.ตกทะเลเกาะล้าน ร่วงกระแทกโขดหิน เจ็บสาหัส 4

ราวสะพานชมวิวหัก นทท.ตกทะเลเกาะล้าน ร่วงกระแทกโขดหิน เจ็บสาหัส 4

ราวสะพานชมวิวหัก นทท.ตกทะเลเกาะล้าน ร่วงกระแทกโขดหิน เจ็บสาหัส 4

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.