น้ำโขงแห้ง ต่ำสุด 1 เมตร รอบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 มีรายงานว่า ที่ จ.นครพนม ในช่วงนี้ผลกระทบภัยแล้งส่อวิกฤต หลังน้ำโขงลดเร็วต่อเนื่องกว่าทุกปี ล่าสุดระดับน้ำโขง อยู่ที่ระดับต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร ถือว่าต่ำสุดในรอบ 50 ปี เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกัน

ส่งผลให้แม่น้ำโขงพื้นที่หลายอำเภอ บางจุดเกิดสันดอนทรายเป็นพื้นที่กว้าง ระยะทางยาวกว่า 1-2 กิโลเมตร สร้างความเดือดร้อนในการสัญจรเรือ

นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อลำน้ำสาขาสายหลัก ลำน้ำก่ำ ลำน้ำสงคราม ลำน้ำอูน ที่เชื่อมกับน้ำโขง ปริมาณน้ำเก็บกักน้อย เหลือประมาณ แค่ 10 -20 เปอร์เซ็นต์ของความจุ

นอกจากนี้ ยังทำให้หลายพื้นที่ ชาวบ้านเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค รวมถึงใช้ในการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง รวมถึงน้ำใต้ดินแห้งขอดไม่สามารถใช้ระบบปนระปาได้ สร้างความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ

ขณะเดียวกันทางด้าน พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก จ.นครพนม สำนักงานทหารพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ได้ระดมเจ้าหน้าที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นพค.22 นำรถยนต์โมบายผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ สะอาด มาตรฐานปลอดภัย ออกไปตั้งจุดบริการแจกน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหา นำร่อง พื้นที่ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณ กว่า 50 ล้านบาท ลงพื้นที่วางแผนร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเครื่องจักร ดำเนินการพัฒนาวางแผน ขุดลอกแหล่งน้ำ ลำห้วยที่ตื้นเขิน ไว้เก็บกักน้ำช่วยเหลือ

ป้องกันผลกระทบภัยแล้งในระยะยาว ให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี โดยจะลงพื้นที่ต่อเนื่องไปยังพื้นที่เป้าหมาย ตลอดช่วงภัยแล้ง


อย่างไรก็ตาม แม่น้ำโขง วิกฤติ แห้งขอดเร็วรอบ 50 ปี ต่ำสุดเหลือแค่ 1 เมตรส่อ แล้งหนัก

Leave a Reply

Your email address will not be published.