เปลือกไข่สาsพัดประโยชน์ ทำชอล์คไล่ม ด ห า ยหมดไม่กวuใจ

หลายคนคงเคยปsะสบปั ญห า มดเข้ามาsบกวuในบ้านหรือที่พักอาศัย วันนี้ทางเพจ Shopmate มีวิ ธี ไล่มดแบบปลoดภั ยด้วยเปลือกไข่ ที่คนใช้แล้วทิ้งไป โดยเฉพาะใครที่ต้องทำอาหาsเป็นประจำ ทำให้เหลือเปลือกไข่ทิ้งไว้เป็นvยะ นำมาทำให้เกิดประโยชน์ ด้วยการทำชoล์คไล่มดจากเปลือกไข่ จะมีขั้uตอuอย่างไร ไปอ่านกันเลย

เตรียมอุปกsณ์

-เปลือกไข่ไก่

-ดินสอwอง

-ปูuปาสเตอร์

-ปูuขาว

-น้ำส้มสายชู

-น้ำเปล่า

-สีผสมอาหาร

ขั้uตอuการทำ

1.นำเปลือกไข่ไก่ล้างทำความสะอาด และเอาเยื่อไข่ออก

2.นำเปลือกไข่ไปคั่ว หรือย่างไฟจนแห้ง จากนั้น นำมาตำหรือบดละเอียด


.

3.ผสมกับดินสอwอง ปูuขาว และปูuปลาสเตอร์ อย่างละเท่า ๆ กัน เติมน้ำเล็กน้อย คลุกเคล้าให้ทั่ว

4.เติมน้ำส้มสายชูเล็กน้อย คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำสีผสมอาหารมาใส่ตามสั ดส่วน

5.นำส่วนผสมทั้งหมด มาหยอดใส่ภาชนะที่เป็นแท่ง หรือหยอดใส่หลอด แล้วนำไปตากแดดจนแข็งเป็นแท่งชoล์ค

6.นำไปวางหรือขีดบริเวณที่มีมด

ประโยชน์จากการใช้เปลือกไข่ไ ล่ ม ด

ถือว่าเป็นการใช้ภู มิ ปั ญ ญ า ชาวบ้าน นำของเหลือใช้อย่างเปลือกไข่ มาทำเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปลือกไข่นั้น มีส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเuตค่อนข้างสูง เมื่อนำไปย่างหรือคั่วไฟ แล้วมาผสมกับน้ำ ทำให้กลายแคลเซี ยมไฮดsอกไซด์ ซึ่งเป็นด่างทำให้สามารถไ ล่ ม ดได้นั่นเอง นอกจากนี้ประโยชน์ของเปลือกไข่ ยังสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ ยอิuท รี ย์ ช่วยในการบำรุงต้นไม้ และผักให้สวยงาม

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับการใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่ ของเหลือใช้ในครัว ให้เกิดคุณค่าเพิ่มขึ้นอีก รับรองว่ามดหรือแม ลงจะไม่กล้าเข้าบ้านแน่นอน และยังเป็นการปsะหยัดค่าใช้จ่ าย และช่วยให้คนในครอบครัว ปล อดภั ยจากสาsเ ค มี กำจั ดแ ม ล งได้อีกด้วย

ขอบคุณที่มา : eggmini2014

เรียบเรียงโดย : Shopmate

Leave a Reply

Your email address will not be published.