เ ช็ ก เลย ‘ห ม อ กฤษณ์’ จัดอันดับ 9 ร า ศี ทำแบบนี้ดวงดี ความรักดี การงานเด่น…

เ ช็ ก เลย ‘ห ม อ กฤษณ์’ จัดอันดับ 9 ร า ศี ทำแบบนี้ดวงดี ความรักดี การงานเด่น…
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2564 กฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผยคำทำนาย “จัดอันดับ 9 ราศี ดวงดี ความรักดี การงานเด่น ส่งท้ายปี” โดย ระบุไว้ ดังนี้

1) มังกร (16 ม.ค.-12 ก.พ.)
2) พฤษภ (14 พ.ค.-13 มิ.ย)
3) ตุลย์ (17 ต.ค.-15 พ.ย.)

4) กรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค)
5) กุมภ์ (13 ก.พ.-12 มี.ค.)
6) กันย์ (17 ก.ย.-16ต.ค.)

7) มีน (13มี.ค.-12 มม.ย)
8) เมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค)
9) ธนู (16 ธ.ค.-15 ม.ค)

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2564 กฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผยคำทำนาย “จัดอันดับ 9 ราศี ดวงดี ความรักดี การงานเด่น ส่งท้ายปี” โดย ระบุไว้ ดังนี้

1) มังกร (16 ม.ค.-12 ก.พ.)
2) พฤษภ (14 พ.ค.-13 มิ.ย)
3) ตุลย์ (17 ต.ค.-15 พ.ย.)

4) กรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค)
5) กุมภ์ (13 ก.พ.-12 มี.ค.)
6) กันย์ (17 ก.ย.-16ต.ค.)

7) มีน (13มี.ค.-12 มม.ย)
8) เมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค)
9) ธนู (16 ธ.ค.-15 ม.ค)

Leave a Reply

Your email address will not be published.