ร าศีใดคนเอาเ งินไปจะกลับมาใช้หนี้

 

ร าศีใดคนเอาเ งินไปจะกลับมาใช้หนี้

ลัคนาร าศีเมษ 13 เมษายน – 14 พฤษภาค ม

ด วงชะต าให้คุณมากกว่าโทษ การงานโดยรวมก้าวหน้าต ามแผน คนรอบข้ างให้การสนับสนุน

การเ งินหมุนเวียนดี เหมาะเอาเ งิน ไปต่อเ งิน ถ้าโช ค ดีอาจมีคนเอาเงิ นมาใช้หนี้คืน

ได้ล าภจากเพศตรงข้ าม คนรักไว้ใจได้ไม่ทำให้ผิดหวัง สีม่วงช่วยเสริมดว งโช คล าภและการเงิ นให้ดีขึ้น

ลัคนาร าศีพฤษภ 15 พฤษภาค ม – 14 มิถุนายน

ด วงชะต าให้ทั้งคุณและโทษ ควบคุมสติอารมณ์ได้ดี เรื่องงานไร้ปัญหา สิ่งที่คิดไว้ทำได้ต ามแผน

การเงิ นรั่วไหล ลงทุนแบบข าดข้อมูลมีแต่เจ๊งข าดทุน เจรจาเรื่องเงิ นไม่สำเร็จง่ายๆ ความรักลงตัว

คนโสดมีคนถูกใจเข้ามาในชีวิต สีม่วงช่วยเสริมด วงโช คล าภและการเงิ นให้ดีขึ้น

ลัคนาร าศีมิถุน 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาค ม

ด วงชะต าให้โทษมากกว่าคุณ ต้องรักษาระดับอารมณ์ให้ดี ติดต่อประสานงานไม่เป็นไปต ามแผน

ศัตรูคู่แข่งจ้องเล่นงาน ผู้ใหญ่ เจ้านายลอยตัวหนีปัญ หา การเ งินรั่วไหลเกินงบ ไม่เหมาะใช้

จ่ายลงทุน ขอสิ นเชื่ อจากธนาค ารอาจถูกปฏิเสธ คนรักไม่เอาใจเหมือนวันก่อน

สีม่วงช่วยเสริมดว งโช คล าภและการเงิ นให้ดีขึ้น

ลัคนาร าศีกรกฎ 16 กรกฎาค ม – 16 สิงหาค ม

ด วงชะต าให้โทษมากกว่าคุณ ระวังคำพูดสร้ างศัตรู วันนี้พูดน้อยลงหน่อยจะดีมาก

คนในที่ทำงาน ทำให้ปวดหัว ลู กน้องบริว ารอย่ าได้หวังพึ่งพา เสนองานต่อที่ประชุมระวังข้อมูลผิดพล าด

การเงิ นเปลี่ยน แปลงรวดเร็ว หล ายคนต้องใช้บริการเงิ นกู้นอกระบบ คนรักไว้ใจได้

สีม่วงช่วยเสริมด วงโช คล าภและการเงิ นให้ดีขึ้น

ขอบคุณข้อมูล khaosod

Leave a Reply

Your email address will not be published.