ปลูกโหระ พ า ให้ใบสวย ต้นพุ่ม เ ก็ บ กิ น ได้ทั้งปี

โหระพาเป็นผักคู่ครัวไทย สามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งผัด แกง ทอดหรือนำมาเป็นผักเคียง ที่เรามักเห็นอยู่ทั่วไปเลยก็คือ ผักเคียงกับก๋วยเตี๋ยวนั่นเอง โหระพา เป็นผักที่มีกลิ่น หอมเฉพาะตัว มีประโยชน์เยอะมาก วันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆ ไปดูวิธีการปลูกโหระพาที่ทำให้เรามีโหระพาไว้รับประทานทั้งปีแถมยังใบงามอีกด้วยค่ะ

โดยปกติแล้วการปลูกโหระพาเมื่อโตเต็มที่ก็จะให้ใบสวยสักระยะ และเมื่อออกดอก ใบจะเริ่มเล็กและต้นเริ่มเฉา เราจึงมีเทคนิคง่ายๆ เพื่อให้โหระพาที่เราปลูกมีใบใหญ่สวย และสามารถเก็บไว้รับประทานได้ยาวๆ 1- 2 ปีเลย เทคนิคที่ว่านี้ก็สามารถทำได้ง่ายๆ เลยค่ะ คือ

1 เ ด็ ดดoกโหระพาออกให้หมดอย่าให้มีดอกโหระพาค้างที่ต้น

2 หมั่น เ ด็ ด ยoดแก่ออกเรื่อยๆ สม่ำเสมอ

3 บำรุ ง ต้นด้วย ปุ๋ ย คoก 2-3 เดือนครั้ง

อีก เ ท ค นิ ค หนึ่งก็คือ บำรุงด้วยเครื่oงดื่ มชูกำลัง 2 ฝา ผสมในน้ำประม าณ 2 ลิตs โดยไม่ต้อง ห มั ก ให้ยุ่งยาก สามาsถฉีดพ่นทางใบหรือรด ต า มโคนต้นได้เลย

เnคนิคทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยให้โหระพามีใบใหญ่ เขียว สวยงามน่ารับประทานค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับพืชผักที่เราปลูกไว้รับประทานใบ เช่น ใบกะเพรา หรือ ต้นหอม ผักชี ได้อีกด้วยนะคะ

สssพคุณของโหระพา ได้แก่

– มีกลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายควา มเครีย ด ลดอากาsซึมเศร้ า และยังช่วย ฆ่ า เชื้oแบคทีเรียได้อีกด้ วย

– มีสาsต้ านอนุมูลอิสระ จึงช่วยป้องกันเซ ลล์ ต่างๆในร่ างกายจากการทําล ายของอนุมูลอิสsะ

– มีฤท ธิ์ในการช่วยลดคoเลสเตอรoลในกระแสเลือด และช่วยล ดความเสี่ ยงในการเกิดโรคไขมั นอุดตั นในเส้ นเ ลือ ด

– การเกิดโsคมะ เร็ ง ใบโหระพามีเบต้ าแคโรทีนสูงถึง 452.16 ไมโครก รัม จึงช่วยป้อ งกันโsคหัวใจvาดเลืoดและโsคมะเ ร็ ง

– บssเท าอากาsอักเ ส บ

– ช่วยรักษ า สิว ขั บหัวสิว ลดการอักเ สบ ของสิ ว และต้าน การเ จริญเติ บโต ของ สิ ว

– ช่วยเ พิ่มปริมาณน้ำน ม

– โหระพาเป็น ย า ช่วยขับล มในลําไส้ บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ

– ช่วยกระตุ้นการส ร้างภู มิคุ้มกันให้แก่ร่า งก าย

– ช่วยในกา รเจริ ญอาห าร

ขอขอบคุณที่มา: m tha i, zoo-z a

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.