เช็คด่วน มติครม.สั่งแจกเยียวยาทั้งประเทศ 3,000อีก3เดือน โอนแล้ว17มค65 จ่ายงวดแรก บัตรคนจน ผู้สูงอายุ

เช็คด่วน มติครม.สั่งแจกเยียวยาทั้งประเทศ 3,000อีก3เดือน โอนแล้ว17มค65 จ่ายงวดแรก บัตรคนจน ผู้สูงอายุ

เช็คด่วน มติครม.สั่งแจกเยียวยาทั้งประเทศ 3,000อีก3เดือน โอนแล้ว17มค65 จ่ายงวดแรก บัตรคนจน ผู้สูงอายุ

เช็คด่วน มติครม.สั่งแจกเยียวยาทั้งประเทศ 3,000อีก3เดือน โอนแล้ว17มค65 จ่ายงวดแรก บัตรคนจน ผู้สูงอายุ

VDO


Leave a Reply

Your email address will not be published.