ผอ.กองสลาก ยืนยัน ไม่มีทางขายเกิน 80 บาท!!

ผอ.กองสลาก ยืนยัน ไม่มีทางขายเกิน 80 บาท!!
ผอ.กองสลากลงพื้นที่แล้ว! ไม่พบหวยราคาเกิน80บาท สำหรับนักเสี่ยงโชค โดยเฉพาะล็อตเตอรี่ ทำให้แม่ค้าหัวใสต่างพากันขายเกินราคาที่สำนักงานสลาก
กำหนด โดยเฉพาะเลขเด็ดเลขดัง

โดยทางกองสลากได้ให้ความสนใจและพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ทั้งนี้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ “พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์” ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงผลการเสวนาของ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาว่า

มีความคลาดเคลื่อนจากผลการปฏิบัติงานจริงของสำนักงานฯ ไปบ้าง เช่นมาตรการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ล่าสุดที่จะส่งผลต่อการจำหน่ายตั้งแต่งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป สำนักงานฯได้เลื่อนวันรับสลากฯ ทั้งระบบตัวแทนจำหน่ายและระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯ

ออกไปจากกำหนดเดิม 2 วัน เพื่อลดโอกาสการนำสลากไปขายต่อให้พ่อค้าคนกลางและบีบให้มีสลากใบเดี่ยวขายในแผงมากขึ้น นอกจากนี้ได้กำหนดจำนวนสลากให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดตามจำนวนการทำรายการของผู้ลงทะเบียนในโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

ซึ่ง จากการเลื่อนวันรับสลากฯ ทั้งระบบตัวแทนจำหน่าย และระบบซื้อ-จองล่วงหน้า ออกไปจากกำหนดเดิม 2 วัน เพื่อลดโอกาสการนำสลากไปขายต่อให้พ่อค้าคนกลาง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าราคาสลากที่จำหน่ายตามแผงต่าง ๆ สำหรับกรณีที่ระบุว่าสลากเกินราคาเกิดจากการที่ผู้ได้รับโควตาสลากนำไปขายต่อให้พ่อค้าคนกลาง เพื่อรวมชุดและนำไปจำหน่ายต่อในราคาแพงนั้น

สำนักงานฯ ได้เสนอประเด็นการกำหนดบทลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ในร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงในปัจจุบัน และขอยืนยันว่าการจำหน่ายสลากของสำนักงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หากพบการกระทำที่เป็นการทุจริต ขอทุกท่านอย่าได้นิ่งเฉย โปรดแจ้ง

เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป สำหรับการรณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคา 80 บาทนั้น สำนักงานฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือในการร่วมรณรงค์กับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และหากได้รับความร่วมมือจากประชาชนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็จะสัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์แก่ทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.