เขาคิชฌกูฏ เปิดให้จองคิวขึ้นเขาแล้ว วิธีการจองง่ายๆ

เขาคิชฌกูฏ งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ประจำปี 2565 ปีนี้การขึ้นเขาคิชฌกูฏนั้นต้องทำการ จองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ เท่านั้นโดยจะแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาต่อวัน

เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของนักแสวงบุญที่ตั้งใจและมีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะไปกราบสักการะ รอยพระพุทธบาท เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง เพราะต้องเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาถึง 3 กม.

เขาคิชฌกูฏ 2565 ปีนี้เปิดให้ผู้แสวงบุญที่จะมา นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ตั้งแต่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2565 ระยะเวลา 3 เดือน ผู้แสวงบุญทุกคนจะต้องมี แอปพลิเคชันหมอพร้อม มีหลักฐานการรับวัคซีนครบ 2 รีบ

และหลักฐานการตรวจcvภายใน 72 ชั่วโมง หรือต้องมีใบรับรองผลว่าตรวจไม่พบcv โดยใบรับรองต้องไปตรวจที่โรงบาล สถานีอนามัย คลินิค และไม่สามารถนำเอาผลที่ตรวจด้วยตัวเองมาแสดงได้
รวมถึงต้อง จองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ผ่าน แอปพลิเคชัน QueQ เท่านั้น และต้องปฏิบัติตาม มาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยแต่ละช่วงเวลาจะรับผู้แสวงบุญได้ 4,000 คน และใน 1 วัน

จะมีผู้แสวงบุญไม่เกิน 16,000 คน เขาคิชฌกูฏ 2565 เปิดให้สักการะรอยพระพุทธบาท 1 วันแบ่งให้ขึ้น 4 ช่วงเวลาคือ

1. ช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น.
2. ช่วงเวลา 06.00 น. – 12.00 น.

3. ช่วงเวลา 12.00 น. – 18.00 น.
4. ช่วงเวลา 18.00 น. – 24.00 น.

วิธีการเดินทางไปเขาคิชฌกูฏ ผู้แสวงบุญที่ประสงค์จะเดินขึ้นนมัสการฯ ทางบ้านแกลง ได้กำหนดให้ขึ้นทางบ้านพลวง (หน่วย คก.1) จำนวน 100 คนต่อวัน รถยนต์บริการบรรทุกไม่เกิน 8 คนต่อคัน ผู้แสวงบุญที่มากลุ่มเดียวกันนั่งรถคันเดียวกัน นั่งด้านหลัง ไม่นั่งร่วมกับคนขับ
วิธีจองคิวขึ้นเขารอยพระพุทธบาท ขั้นตอนจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป QueQ เพื่อขึ้นเขาคิชฌกูฏ
ขั้นตอนการจองคิวขึ้นเขาคิชฌกูฏ
1. โหลดแอป QueQ /ลงทะเบียน

2. เปิด App เลือกเมนู อีเวนท์ | Event
3. เลือกจุดขึ้นนมัสการ (มี 4 จุด คิวรถวัดพลวง คิวรถวัดกระทิง เดินหน่วยคก. 1 เดินบ้านแกลง)
4. กรอกรายละเอียด ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง
5. เลือกเวลาขึ้นรถบริการ (มี 4 เวลา)

ช่วงเวลา 00.00 น. 06.00 น.
ช่วงเวลา 06.00 น. -12.00 น.
ช่วงเวลา 12.00 น. 18.00 น.
ช่วงเวลา 18.00 น. 24.00 น.

6. เมื่อจองเสร็จจะปรากฏหน้าบัตรคิวไว้แสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันนัด
ทั้งนี้ ทุกคนต้องแสดงหลักฐานได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และไม่มีการตรวจด้วย ATK หน้างาน
ขอบคุณ เพจอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ / อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

Leave a Reply

Your email address will not be published.