เปิดอาณาจักร แจง คู่ชีวิต แจ๊ส ชวนชื่น

ยกให้เป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงกันมาก 2 ธุรกิจ รายได้รวม 24 ล.! บ.ไอแจ๊ส-คุณแจง น้องเล็ก ‘ฮาไม่จำกัด’-ภรรย าถือหุ้นใหญ่หมด คราวนี้ มาดูข้อมูลทางธุรกิจของ แจ๊ส ชวนชื่น หรือ ผดุง ทรงแสง น้องเล็ก อดีตทีมตลก ฮาไม่จำกัด กันบ้าง?

สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ พบว่า แจ๊ส ชวนชื่น ปรากฎชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทเอกชน 2 แห่ง ดังนี้

ภาพดังกล่ าว

1. บริษัท ไอแจ๊ส จำกัด จดทะเบียน 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทุน 1,000,000 บ. ตั้งอยู่เลขที่ 91/94 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจการสร้างสรรค์ความบันเทิงการแสดงทุกชนิดที่แสดงบนเวทีกลางแจ้งและในโรงมหรสพ นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ (ชื่อแจง ภรรย า แจ๊ส ชวนชื่น) และ นาย ผดุง ทรงแสง หรือ แจ๊ส ชวนชื่น เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 30 เมษายน 2563 นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ ถือหุ้uใหญ่ 50% นาย ผดุง ทรงแสง ถืออยู่ 49% หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย วรวิทย์ ไกรวิทูร ในฐานข้อมูลแสดงงบการเงินล่ าสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 แจ้งว่า มีรายได้รวม 20,362,502.01 บ. รวมรายจ่าย 16,223,390.25 บ. กำไรสุทธิ 3,144,387.15 บ.

ภาพดังกล่ าว

2. บริษัท ไอแจ๊สคุณแจง จำกัด จดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2562 ทุน 1,000,000 บ. ตั้งอยู่เลขที่ 91/94 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบกิจการผลิตสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทโดยผ่านระบบ Social networking ทุกประเภท (แจ๊ส ชวนชื่น มีช่องยูทูป ชื่อว่า ไอแจ๊สคุณแจง) นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ ปรากฎชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 30 เมษายน 2563 นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ ถือหุ้นใหญ่สุด 80% นาย ผดุง ทรงแสง 10% หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย วรวิทย์ ไกรวิทูร ในฐานข้อมูลแสดงงบการเงิuล่ าสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 แจ้งว่า มีรายได้รวม 3,730,613.06 บ. รวมรายจ่าย 1,392,365.23 บ. กำไรสุทธิ 2,029,667.74 บ. นับรวมเฉพาะรายได้บริษัททั้ง 2 แห่ง กว่า 24 ล้านบาท

ภาพดังกล่ าว

ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แจ๊ส ชวนชื่น ได้รับการยอมรับว่า เป็นดาราตลก-นักร้อง ระดับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทย มีผลงานสร้างชื่อมากมาย แต่มีอุปนิสัยเกรงใจภรรย าเป็นอย่างมาก จึงอาจไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร ที่ธุsกิจทั้ง 2 แห่ง จะปรากฎชื่อ นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ ภรรย าสุดที่รัก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมด

ภาพดังกล่ าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.