“” ราคาน้ำมันวันนี้ลดแรง””

“” ราคาน้ำมันวันนี้ลดแรง””

เปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 50.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.24 บาท/ลิตร

 

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 52.06 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก วันที่ 28 มิถุนายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 47.86 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์ (Shell) วันที่ 28 มิถุนายน 2565

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 45.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 46.28 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.55 บาท/ลิตร

 

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 54.04 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.74 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.74 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.74 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.74 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 52.19 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้” PT วันที่ 28 มิถุนายน 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 52.56 บาท/ลิตร

อดทนไว้ก่อน เตรียมตัว พรุ่งนี้น้ำมันปรับลง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับขึ้นพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับขึ้นราคากลุ่มน้ำมัน เบนซินลด 50 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 30 สตางค์ มีผลบังคับใช้ 22/6/2565 เวลา 5.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับขึ้นลิตรละ -50 สต.

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับขึ้นลิตรละ -50 สต.

แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับขึ้นลิตรละ -50 สต.

แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้นลิตรละ -30 สต.

มีผลวันที่ 8 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

มีผลวันที่ 22 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

ปรับขึ้นราคาน้ำมันพรุ่งนี้

VDO ราคาน้ำมันวันนี้ลดแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published.