ชาวบ้านถึงกับตาค้าง หลังพระพุทธรูปหนักว่า 300 กิโล. ล้มลงบ่อน้ำมนต์ แต่กลับลอยน้ำได้ คลิป ……

ชาวบ้านถึงกับตาค้าง หลังพระพุทธรูปหนักว่า 300 กิโล. ล้มลงบ่อน้ำมนต์ แต่กลับลอยน้ำได้ คลิป ……

ชาวบ้านถึงกับตาค้าง หลังพระพุทธรูปหนักว่า 300 กิโล. ล้มลงบ่อน้ำมนต์ แต่กลับลอยน้ำได้ คลิป ……

ชาวบ้านถึงกับตาค้าง หลังพระพุทธรูปหนักว่า 300 กิโล. ล้มลงบ่อน้ำมนต์ แต่กลับลอยน้ำได้ คลิป ……

VDOชาวบ้านถึงกับตาค้าง หลังพระพุทธรูปหนักว่า 300 กิโล. ล้มลงบ่อน้ำมนต์ แต่กลับลอยน้ำได้ คลิป ……

Leave a Reply

Your email address will not be published.