อย่าแตะต้องอูฐที่ตายในทะเลทราย..จะหาว่าไม่เตือน

อย่าแตะต้องอูฐที่ตายในทะเลทราย..จะหาว่าไม่เตือน

อย่าแตะต้องอูฐที่ตายในทะเลทราย..จะหาว่าไม่เตือน

อย่าแตะต้องอูฐที่ตายในทะเลทราย..จะหาว่าไม่เตือน

อย่าแตะต้องอูฐที่ตายในทะเลทราย..จะหาว่าไม่เตือน

VDO อย่าแตะต้องอูฐที่ตายในทะเลทราย..จะหาว่าไม่เตือน

Leave a Reply

Your email address will not be published.