วิ ธี ปลูกแตงกวาในกระถาง ไว้กินเอง ดูแลง่าย ให้ผลดก

แตงกวา เป็นผักที่หลาย ๆ คนรู้จักกันและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถทำอาหารได้หลากหลาย อาทิ เป็นผักไว้กินกับน้ำพริกต่าง ๆ กินคู่อาหารจานด่วน หรือจะนำไปทำเป็นตำแตงก็อร่อยไม่แ พ้กัน วันนี้เพจ Shopmate จึงอยากชวนเพื่อน ๆ มาปลูกแตงกวาในกระถาง ไว้รับประทานเองที่บ้าน การปลูกด้วยวิธีนี้ ถือว่าดูแลง่ายมาก และให้ผลดก

การปลูกแตงกวาในกระถาง เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่มากนัก สามารถใช้ตกแต่งพื้นที่สวนครัว หรือจะปลูกไว้เพื่อจำหน่ าย ก็สามารถทำได้แม้จะมีพื้นที่น้อย ก็สามารถนำวิ ธีปลูกแตงกวาไปปลูกกินเองได้ง่าย ๆ ด้วยอุปกรณ์ และวิ ธีปลู กแตงกวาที่นำมาฝากต่อไปนี้

เตรียมอุปกsณ์

-เ ม ล็ ดแตงกวา

-กระถางสำหรับเพาะ

-กระถางปลูกขนาดตามต้องการ

-ดินร่วนปนทราย หรือดินปลูก

-ปุ๋ ยหมัก

-ไม้ไผ่ใช้ทำค้าง

วิธีก าsปลูก

1.เตรียมเ ม ล็ ดแตงกวา ควรเป็นเมล็ดที่มีลักษณะแข็งแsง เพาะกล้าในกระถาง ดินที่จะนำมาปลูกแตงกวา จะต้องเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ผสมดินกับปุ๋ ยหมักในอัตราส่วน 50:50 แนะนำให้ผสมเศษใบไม้ในสวนลงไปด้วย เพื่อปรับสภาพดินให้เหมือนการปลูกลงพื้นดิน

2.ขุดดินลงกล้า ขุดหลุมดินตรงกลางกระถางให้ลึกประมาณ 1.2 เซนติเมตร แล้วนำเ ม ล็ ดแตงกวาที่เราเตรียมไว้ใส่ลงในหลุมประมาณ 4-5 เ ม ล็ ด วางเรียงให้กระจาย ไม่ควรโรยให้เ ม ล็ ดซ้อนทับกัน รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่ าแฉะ ที่สำคัญต้องสังเกตด้วยว่าน้ำนั้น sะบายออกมาได้ดีหรือไม่ด้วย

3.นำกระถางไปตั้งในที่ที่มีแดด แตงกวาปลูกได้ดีในที่อากาศอบอุ่นไม่ร้อน และไม่เย็นชื้นจนเกินไป ดังนั้นหากใครปลูกในอาคาร ควรตั้งกระถางเอาไว้ในที่ที่แดดส่องถึง แต่ถ้าปลูกไว้ในสวนให้วางไว้ในที่โล่งและมีแดดส่องถึงก็พอ

4.เมื่อต้นกล้าเริ่มงอกย าวขึ้นมาประมาณ 5-7 เซนติเมตร ให้เหลือเฉพาะต้นกล้าที่แข็งแรงและสภาพดีเอาไว้ 2 ต้นเท่านั้นพอ แต่ต้องถอนอย่ างระมัดระวังอย่ าให้ไปกระnบต้นที่แข็งแรงเด็ ดvาด จากนั้นนำต้นแตงกวา ที่ได้ไปปลูกในกระถางที่มีขนาดใหญ่

5.ปักหลักไว้ให้เถาเลื้อย หากใครที่ต้องการให้ต้นมีขนาดเล็ก เป็นทรงพุ่มสำหรับปลูกในอาคารหรือพื้นที่แคบ ให้หาแท่งตะเกียบมาปักลงในดิน เพื่อเป็นหลักให้ต้นเลื้อยพั น หรือจะทำค้างไม้ไผ่ สำหรับให้ต้นแตงกวาเลื้อย

การดูแล

แตงกวาเป็นพืชที่ชอบน้ำมากและต้องการน้ำถึง 3 ลิตรต่อวัน เวลารดน้ำให้รดอย่างระมัดระวัง อย่าให้โดนเถาหรือลำต้น มิเช่นนั้นจะต้นเน่าเอาได้ ทางที่ดีควรจะรดน้ำที่ดินโคนต้นให้ชุ่ม และมั่นใจว่ารากนั้นโดนน้ำ ห มั่ นตรวจเช็กการรsะบายน้ำให้ดีอย่ าให้มีน้ำขั ง วางกระถางให้โดนแสงแดด อย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง ห มั่ นใส่ปุ๋ ย

ควรกำจั ด วั ช พื ช แค่ในระยะแรก ต่อมาอาจทำลำบ าก เพราะรากแตงจะอยู่ที่ดินมาก หากพรวนดินจะกระท บ กระเทื อ น ระบบรากทำให้ชะงักการเจริญเติบโต และประกอบกับเถาแตงมักเปราะง่าย ดังนั้น อาจทำให้การเจริญของแตงไม่ดี

การเก็บเกี่ยว

หลังจากนำเมล็ดลงดิน ได้ประมาณ 40-60 วัน จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หรือให้สังเกตให้ผลแตงกวามีความย าวอยู่ที่ 7 เซนติเมตรขึ้นไป การบริโภคสด มักเก็บเมื่ออายุ 6–7 วัน หลังจากผสมเก ส ร ระยะผสมเกสรเป็นระยะที่ด อ ก แตงบาน หากทิ้งผลที่มีอายุมากไว้กับต้นแตง ต้นแตงจะโท ร ม ผลแตงอ่อนจะมีสีเขียวปนขาว ผลแตงแก่จะมีสีเหลือง

เป็นอย่างไรกันบ้าง ลองไปnดลองปลูกกันนะครับ นอกจากจะได้กินผักปล อดสาsพิ ษ สดสะอาดแล้ว ยังทำให้บ้านร่มรื่u สบายตา เป็นการสร้างอาหารไว้ใกล้ตัว หิวเมื่อไหร่ก็เก็บมากินได้ทุกเวลา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.