วิดีโอตกปลาด้วยมือที่น่าทึ่ง สัตว์ประหลาดใต้ดิน จับปลาดุกในหลุมลึกแม่น้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (คลิป)

วิดีโอตกปลาด้วยมือที่น่าทึ่ง สัตว์ประหลาดใต้ดิน จับปลาดุกในหลุมลึกแม่น้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

วิดีโอตกปลาด้วยมือที่น่าทึ่ง สัตว์ประหลาดใต้ดิน จับปลาดุกในหลุมลึกแม่น้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

วิดีโอตกปลาด้วยมือที่น่าทึ่ง สัตว์ประหลาดใต้ดิน จับปลาดุกในหลุมลึกแม่น้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.