ถูกทิ้งข้างไร่มัน

ถูกทิ้งข้างไร่มัน

ทางชาวบ้านได้พบเ-ด็-ก ทๅร ก แร ก เกิดเพ-ศหญิง ถูกนำมา ทิ้ ง ไว้ในป่าหญ้าข้างไร่มันสำ ป ะหลัง ตรงข้ามฟาร์มวัว บ้านท่าช้างใต้ หมู่ 16 ต. ห มู สี อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้า หน้า ที่ตำร ว-จให้ไปตรวจสอบพร้อมด้วยชุดสืบ สว-นและหน่วยกู้ ชีw ในที่เกิดเหตุพบชาวบ้านกำลังอุ้มเด็ ก ท ๅร ก เพ -ศ หญิงแรกเกิดยังมีชี-วิต

สภาพร่างกายสมบูรณ์ หน่วยกู้ ชีwโรงพยาบาลปากช่องนานาจึงได้นำเ ด็-ก ทารกเพ ศ หญิงส่งโรง พ ย ๅบา ลปากช่-อง นานาเพื่อตรวจสุขภาพและดู แล ห-นู น้อย

ประชๅ ช น ผู้ พบ เห็นคนแรกบอกว่า ได้ยินเสียงเด็-กร้อ ง อยู่ในป่าหญ้าข้างไร่มันสำปะหลังจึงเดินไปดู

Leave a Reply

Your email address will not be published.