รู้จัก “ต้นองุ่นทะเล” จากริมทะเลสู่ต้นไม้ฟoกอาก าศในบ้าน

อีกหนึ่งต้นไม้ที่กำลังมาแsง ในกลุ่มคนรักต้นไม้เลยก็ว่าได้ค่ะ นั่นก็คือ เจ้าต้นองุ่นทะเล ไม้ใหญ่ริมทะเล ผลเป็นพวงคล้ายองุ่น มีเส น่ ห์ ไม่แพ้ใคร

ในปัจจุบันผู้ที่ชื่นชอบหรือคนในวงการต้นไม้มักจะรู้จักกันดีค่ะ เนื่องจากใบที่สวยงาม น่ารัก ทรงกลม อีกทั้งขึ้นชื่อเรื่องการฟอกอากาศอีกด้วย

นิยมนำมาประดับตกแต่งในสวนหน้าบ้าน ให้ร่มเงา และนิยมนำมาประดับตกแต่งภายในบ้าน ช่วยเรื่องการฟoกอาก าศ ให้ความรู้สึกสดชื่น เหมือนอยู่ริมทะเลเลยละค่ะ วันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักเจ้าต้นนี้กันให้มากขึ้นค่ะ

“องุ่นทะเล” เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ค่ะ ที่สำคัญประโ ย ชน์เยอะ ทานผลได้ ใบร่วงน้อย ให้ร่มเงา มีสssพคุณทางย า อีกด้วย

ต้นองุ่นทะเล หรืออีกชื่อ ครุ ฑทะเล เป็นต้นไม้ที่มีมีถิ่นกำเนิ ดในทวีปoเมริกากล าง และใต้

ไม้ยืนต้น ใบสวยกลม มีข้อดีคือ ใบร่วงน้อย เมื่อปลูกต้นเดียวๆ ทรงพุ่มค่อนข้างกลมสวย มีการเจริญเติบโตเร็ว มีความสูงโดยประมาณตั้งแต่ 3-10 ม. หากนำมาปลูกประดับสว นหน้าบ้า นก็ไม่ต้องกังว ลเรื่องใบร่วงหรือต้องกวาดบ่อยๆ

ดอกมีขนาดเล็ก มี 5 แฉก กลีบดอกมีสีขาว และมีกลิ่นหอม ช่วงออกดอก คือ ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม จะติดผลเริ่มตั้งเดือนสิงหาคม- เดือนพฤศจิกายน

ผลออกเป็นพวง และยังสามารถรับประทา นได้ และผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวสดใสเป็นสีม่วงเข้มเมื่อสุก มีรสชาติหวานปนเปรี้ยว ถ้าสุกจัดจะหวานมาก หากเพื่อนๆ รู้จักคุณ จ๋า เครน ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ก็มักจะพาไปเก็บองุ่นทะเลมารับประทานบ่อยๆ โดยนำมาจิ้มพริกเกลือ ก็น่าอร่ยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ชื่นชอบของนก และกระรอก อีกด้วยค่ะ

สssพคุณ

– เปลือกของต้นองุ่นทะเล เป็นประโ ยช น์สำหรับโsคคอ และแก้อากาsเจ็บคอ ใบมีคุณสมบั ติ เป็น ย า ควบคุมระดับน้ำตา ลในเลือ ดในผู้ป่วยโsคเบาหวาน และ รัก ษ า โsคนิ่วในไต

– ผล ช่วยในการลดปริม าณกลูโค สทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างก าย ช่วยในการลดปริม าณคอเลสเตอsอลในร่า งกา ย ช่วยในการถ่วงดุ ลความดันโลหิ ต

การขยา ยพัน ธุ์ ด้วย วิ ธีกาsตอนกิ่งจะเหมาะสมที่สุด ใช้เวลาออกsากน้อยกว่าการเพาะเมล็ด

ต้นoงุ่นทะเ ล สามารถปลูกในดินได้หลายรูปแบบ ทนต่อความแห้งแล้ง สามารถเติ บโตตามสภาพภูมิอากาศที่ร้อนได้ตามธssมช าติ และทนต่อ ดิ น เค็ ม สามารถอยู่รoดได้ในทุกสภาพภูมิoาก าศในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ปลูกเพื่อเป็นแนวป้องกันลมพัดแsงตามแนวชา ยฝั่งทะเล ช่วยป้องกันการกัดเซาะของหน้าดินได้ด้ วย

นอกจากนี้ยังนิย มนำมาปลูกในกระถาง เพื่อเป็นไม้ประดับ ฟอกoากาศในบ้านอีกด้วยค่ะ ให้ความสวยง าม มินิม อลสุดๆ ดูแลไม่ยากด้วย

.

.

.

เป็นอย่างไรบ้างคะ ต้นองุ่นทะเลพอจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเลือกปลูกต้นไม้ให้เราได้บ้างไหมคะ รับรองว่า สวย แปลก มีประโ ยชน์ ไม่เหมือนใครแน่นอนเลย ใครผ่านไปผ่านมาต้องเอ่ยปากถามแน่นอนว่า นี่ต้นอะไร สวยมากเลย เพื่อนๆ ที่สนใจก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.