“โหน่ง ชะชะช่า”พร้อมช่ วย”เฮอริเคน” ““

โหน่ง ชะชะช่า”พร้อมช่ วย”เฮอริเคน” ““

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องร าวที่ยังคงเป็นที่พูดถึงกันอยู่หลังจากที่ เฮอริเคน ชิ งร้ อย นักแสดงตลกในร ายการชิ งร้ อยชิ งล้ าน ได้ออกมาเปิดใ จว่า

ตอนนี้ชีวิ ตลำบ ากมาก บ้านกำลังจะถูกยึ-ด แ ถมไ ฟก็โ ดนตัดเพราะไม่ได้จ่ ายมานานถึง 10 เดือน ซ้ำแม่แท้ๆยังมาทิ้ งไป

 


ล่ าสุด (28 ม.ค 2565) จึงได้ต่อส ายตรงไปหา โหน่ง ชะชะช่า นักแสดงตลกชื่อดัง ซึ่งเป็นตัวแสดงหลั กใน รายการ ชิ งร้ อยชิ งล้ าน

เพื่อส อบถามถึงเรื่องของ เฮอริเคน ชิ งร้ อย หลังจากที่ เฮอริเคน เปิดใ จผ่านช่ องยูทู บของตัวเอง เฮอริเคน แฟมิลี่ แชนแนล ว่า

ง านเฮอก็ไ ม่มีแล้ว ตั้งแต่CVมา พอจะมาช่วยครอบครัว แม่ก็ไปก่อน พอแม่ไป 2 วัน บ้านก็ไปต ามเลย ใ บจากศ าลมาถึงบ้านเลย

เขาเอาบ้านเฮอข-ายทอ ดตล าดแล้ว เฮอยังมีน้องฮาวาย เป็นกำลังใ จ เฮอจะสู้ เพื่อน้อง เฮอต้องหาเ งินเอานมให้น้องกิน

หาแพมเพิร์สให้น้องเพราะเหลือน้อง พ่อก็ต้องออกไปหาเ งิน เฮอก็ต้องดูน้องบ้าง เรียนออนไ ลน์ไปด้วย มีเท่านี้ชีวิ ต เมื่อก่อนมีทุกอย่ าง

ครอบครัว 7 คน มีรถ 2 คัน มีบ้าน 1 หลังพร้อมให้อยู่ มีแม่ทำกับข้าวให้กิน มีพร้อม แล้ว เมื่อ 3-4 วัน เพจเฮอริเคน ที่มีสระแอ ขึ้นต้นก็โ ดนแ ฮ็ก

คนต ามจะแ สนแล้ว เ พจสำรอง เฮอริเคน ตอนนี้มีคนติดต ามพั นกว่า เ พจที่โ ดนแ ฮ็กไว้ข-ายต้นไม้ได้เ งินเล็กๆน้อยๆพอได้ค่ าข้าว

ค่ านม ค่ าแพมเ พิร์สน้อง พอโ ดนแ ฮ็กไปเหมือนไม่เหลืออะไรเลย และอีกหน่อยเฮอก็ต้องย้ ายจากบ้านนี้ บ้านจะโ ดนยึ-ดแล้ว

ต้องข-ายต้นไม้ให้หม ด ไปหาเ ช่าที่ใหม่ไม่รู้มีพื้นที่ไหม ที่มาพูดไม่ได้อย ากประเ ด็นอะไร ที่พูดเพราะแฟนคลั บอย ากรู้

อีกอย่ างเฮอก็อึ-ดอั ดด้วยอยากบอก เฮอริเคนหายไปไหน ง านก็ไม่ได้ทำแล้ว ก็ไม่มีใครช่ วยเฮอได้หรอก เฮอก็ต้องช่ วยตัวเองไปช่ วยตัวเองไปกับพ่อกับน้อง

ใครมีง านอะไรติ ดต่ อมาได้ ทักมาได้ ทำได้หม ด ให้ไปไลฟ์ส ด รี-วิ วอาห ารได้หม ด โดย โหน่ง ชะชะช่า บอกเลยว่า พอได้ยินข่ าวต กใ จมาก

เพราะไม่ได้อั ดรายการ ชิ งร้ อยชิ งล้ าน มานานมากๆแล้ว โดยตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับ เฮอริเคน ชิ งร้ อย เลยยังไม่รู้ว่าเ กิดปั ญหาอะไรขึ้น

โดยทุกครั้งที่มาอั ดรายการ เฮอริเคน ก็จะมาพร้อมกับครอบครัว พ่อและแม่ อย่ างไรก็ต ามตนพร้อมจะยื่ นมาช่วยเหลือ เพราะคุ้นเคยกันมานาน


เนื่องจาก เฮอริเคน มาเล่นตลกในร ายการตั้งแต่ยังเล็กๆ ซึ่งนิสัยใ จของเขาก็เป็นคนน่ารัก หลังจากนี้ตนจะปรึกษา หม่ำ จ๊กมก และ เท่ง เถิดเทิง เพื่อรวมเ งินกันไปจ่ ายค่ าไ ฟที่ เฮอริเคน ค้ างอยู่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.