ยิ่งกว่าถูกหวย!! “หนุ่มชลฯ” สงสัยตัวอะไรมาทำรังบนต้นมะม่วง พอปีนขึ้นไปดูเท่านั้นแหละ ช็อกตาตั้ง มหัศจรรย์มันมีค่ามากจนประเมินค่าไม่ได้!!! (ชมภาพ)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 13/2 ซอย 3 มิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี พบต้นมะม่วงแปลกประหลาด อายุกว่า 30 ปี ออกช่อออกมาเป็นเลข ๙ ไทย อย่างชัดเจน ภายหลังชาวบ้านที่อยู่ในละแวกข้างเคียงทราบต่างแห่กันมาถูขอหวยกันเป็นจำนวนมาก

 

นายชัยรัตน์ ยะสะวุฒิ อายุ 49 ปี เจ้าของบ้านเปิดเผยว่า เมื่อเช้าเดินมาเห็นก็นึกว่าตัวอะไรมาทำรัง จึงจะปีนขึ้นไปดู ก็พบว่า ช่อมะม่วงมันแบนๆ จึงเอามือถือถ่าย ก็พบว่าลักษณะของช่อคล้าย เลข 9 ไทย จึงโพสต์ในเฟสบุ๊ค จนมีหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าแปลกและให้ลองขอหวย ทั้งนี้ต้นมะม่วงต้นนี้มีอายุประมาณ 30 ปี ที่ผ่านมาไม่เคยออกช่อแบบนี้มาก่อน ทั้งนี้หลังจากมันเริ่มโรยจะเอามาใส่กรอบไว้บูชา เพราะเปรียบเสมือนเลข ๙ ไทยที่หมายถึง ในหลวง รัชกาลที่ 9

ศันสนีย์เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2502 ที่ตำบ ลคุ้ง สำ เภา อำเภ อมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีชื่อ เสียงจ ากการ เป็นนัก แสด งและนักร้องที่มีชื่ อเสีย ง

ผลงานที่ส ร้างชื่ออาทิ เพลง สาวเชียงร าย ที่แต่งโ ดย ว.วัชญาณ์ และเพ ลง คนเก่งค นดี ซึ่งประกอบละค รโทรทัศ น์เรื่อง ท าง ช้ า ง เผือ ก

ต่ อมาเข้าสู่ วงการโ ทรทัศน์ เริ่มจากการเป็นผู้ประกาศ รายก าร แ ละผู้ประ กาศข่ าวเจ็ดสีภาคค่ำ, พิธีกรรายเกม โชว์ นา ทีท อง คู่กับ ธร รมรั ตน์

นาคสุริยะ และ พลากร สม สุวรรณ, บรรยายสารคดีโทรทัศน์ ต่างๆ ผลงานที่สร้าง ชื่อคือรา ยก าร จดห มา ยเหตุกรุ งศ รี

ซึ่งช่อง 7 สีผลิตให้แก่ ธนาค ารกรุงศรีอ ยุธ ยๅ ออก อ ากาศ ในช่วง ข่าวภาคค่ำ ควบคุมการผลิตละครเช่น โสมจันทร์ น้ำ ต าลใกล้มด เป็นต้น,

ควบคุมการผลิตรายการ สาร คดี 1 ในเมืองไ ท ย โดยเ ธอทำงา นอยู่ใน วงการนี้ ป ระมา ณ 30 ปี ก่อนผันจากหน้ จอไปทำ อย่ า งอื่

Leave a Reply

Your email address will not be published.